Hakeminen

Digitaalinen valintakoe

Digitaalinen valintakoe on huomioitu valmennuskurssillamme tehtävissä, harjoituskokeissa ja materiaaleissa. Sähköistä valintakoetta ja sen tekemistä käsitellään sekä etä- että lähikursseillamme.

Aiemmin valintakokeessa on sallittu vain nelilaskin, mutta tänä vuonna fyysisen nelilaskimen lisäksi käytössä on digitaalisen koejärjestelmän oma sähköinen funktiolaskin. Sähköisen funktiolaskimen käyttöä tullaan harjoittelemaan kursseillamme.

Lääketieteelliseen koulutukseen hakeminen

Lääketieteellisten alojen eli lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmiin hakeminen tapahtuu korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi.

Hakukohteiksi pystyy tänäkin vuonna (2024) yhteisvalinnassa valitsemaan halutessaan sekä lääketieteen (LL) että eläinlääketieteen (ELL), tai sekä hammaslääketieteen (HLL) että eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmat. Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmiin ei sen sijaan voi edelleenkään hakea yhdessä. 

Hakijan tulee tarvittaessa osoittaa suomen tai ruotsin kielen taito (riippuen valitsemastaan linjasta) hakukohteen vaatimusten mukaisesti. Valintakoe ei itsessään käy osoituksena kielitaidosta. Kielitaidon osoittamisesta voit lukea lisää täältä.

Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta saat osoitteesta laaketieteelliset.fi tai opintopolku.fi sekä tiedekuntien opiskelijavalintasivuilta. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetukseen pääset tutustumaan täällä.

Vuoden 2024 valintamenettelyssä täytetään alin paikkamäärä todistusvalinnalla, joka ylittää aloituspaikoista 50% jokaisessa lääketieteellisten alojen hakukohteessa. Ainoastaan ensikertalaiset hakijat voivat tulla valituksi todistusvalinnassa, jossa valintajärjestys määräytyy YO-tutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella. Yhteensä aloituspaikoista 65% varataan ensikertalaisille.

Eri aineista saatavat pisteet ovat tullaan päivittämään opintopolkuun. Sivuilta voi tarkistaa myös vuonna 2023 todistusvalinnassa annetut pisteet.

Valintakokeeseen valmistautumisen merkityksen noustessa autamme sinua mielellämme hakemiseen, valintamenettelyyn tai lääketieteelliseen opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä osoitteeseen info@turunkandivalmennus.fi

Valintakoe

Valintakoevalinnassa täytetään vähintään 49 % hakukohteiden aloituspaikoista. Hakija on voinut vuoden 2023 yhteisvalinnasta alkaen valita itse, millä paikkakunnalla haluaa suorittaa kokeen. Tämä tulee päättää hakuvaiheessa. Valintakoepaikkaa ei voi myöhemmin vaihtaa. Mikäli hakija tulee valituksi todistusvalinnassa ylimpään lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseensa, ei kokeeseen voi enää osallistua. Mikäli valinta osuu alemmalle hakukohteelle, voi hän yrittää hakea ylempiin kohteisiin osallistumalla valintakokeeseen.

Kaikkiin LL-, HLL-, ja ELL- koulutusohjelmiin on sama valintakoe. Hakija voi valita valintakokeen suorituskielen (suomi tai ruotsi) valintakoejärjestelmässä kokeen alussa.

Huom! Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat jättäneet sähköisen hakemuksen opintopolussa ennen hakuajan umpeutumista. Ei siis kannata jättää hakulomakkeen täyttämistä viime tippaan.

Vuoden 2024 osalta koe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin sekä valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Vuoden 2024 kokeessa ei ole erillistä ennakkomateriaalia, mutta monesti mukaan kuuluu kokeen aikana erikseen jaettava materiaali.

Opetussuunnitelmasta voit lukea tarkemmin tästä. 

Valintakokeeseen ei saa tuoda MAOL:ia, vaan käytössä on kokeen yhteydessä jaettava kaavaliite.  Kokeessa sallitut laskimet löydät täältä. Kokeessa on käytössä digitaalinen funktiolaskin.

Valmennuskurssi tukee hakuprosessia

Valintakokeeseen valmistautuminen on hermoja raastavaa aikaa; opeteltavaa on paljon ja siihen käytettävissä oleva aika on rajallista. Paine on myös valtava, sillä mahdollisuuksia osallistua kokeeseen on vuosittain vain yksi. Valmennuskurssit tuovat yhteen samassa tilanteessa olevia opiskelijoita, jolloin opiskelusta tulee mielekkäämpää ja samalla järjestelmällisempää. Vertaistuki ylläpitää motivaatiota.

Turun Kandivalmennus järjestää yli 25 vuoden kokemuksella korkeatasoisia, lähiopetukseen pohjautuvia valmennuskursseja joka kevät ennen valintakoetta. Tiedämme, mitä valintakokeessa onnistuminen vaatii. Haluamme auttaa myös sinua saavuttamaan unelmasi - ja onnistumaan valintakokeessa kertaheitolla.

Ilmoittaudu kursseillemme tai tilaa itseopiskelumateriaalit täältä.

Opintojen kulku

Sekä LL- että HLL-tutkinnot koostuvat 2,5 vuotta kestävästä prekliinisestä vaiheesta, jossa tarkoituksena on opiskella riittävät teoriatiedot kliiniseen vaiheeseen. Tämän jälkeen opiskelussa alkaa kliininen vaihe, jolloin opinnot tapahtuvat potilaiden parissa. Turussa ensimmäiset kaksi vuotta LL- ja HLL-tutkinnon opiskelijat opiskelevat yhdessä.

Prekliinisissä opinnoissa opiskellaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, biokemiaa, molekyylibiologiaa, tautioppia, lääkeoppia, mikrobiologiaa sekä laboratoriolääketiedettä. Opiskelu on pääosin luentomuotoista.

Kliinisessä vaiheessa opiskeluympäristö vaihtuu sairaalaksi ja luento- sekä pienryhmäopetuksen ohelle tulee klinikkaopetusta. Kliinisessä vaiheessa aihealueet opiskellaan erikoisala kerrallaan, sisätaudeista aloittaen.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat ovat nähtävillä tiedekunnan sivuilla.