Keväällä 2019 kursseja on kaksi: Aamukurssi klo 8-12 sekä Iltakurssi klo 17-21. Kurssit ovat sisällöiltään identtiset, ja ne pidetään pääsääntöisesti arkisin. Kursseilla käydään läpi kattavasti pääsykoevaatimukset, eli lukion kemia, fysiikka ja biologia. Molemmille kursseille otetaan 42 opiskelijaa.

Kursseilla opiskellaan biologiaa päivittäin sekä fysiikkaa ja kemiaa vuoropäivinä. Oppitunteja (45 min) on jokaista oppiainetta kohti 40. Yhteensä opetusta on 120 oppituntia. Lisäksi kursseilla järjestetään simuloitu valintakoe toukokuussa, joka vastaa mahdollisimman autenttisesti lääketieteellisen tiedekunnan pääsykoetta. Merkitse siis tämä päivä jo kalenteriisi! Kurssin hintaan sisältyy lisäksi kattavat teoriamateriaalit harjoitustehtävineen biologiasta, fysiikasta ja kemiasta, laajat integroivat tehtävät, joista suoriutuminen vaatii kursseilla opetettavaa soveltavaa ratkaisutaitoa, sekä kursseilla päivittäin jaettavat tuntitehtävät ja ainekohtaiset välikokeet.

Jokainen opetuspäivä koostuu 70 minuutin kemian/fysiikan teoriatunnista, 70 minuutin kemian/fysiikan laskutunnista ja lopuksi 70 minuutin biologian oppitunnista.

Jokainen kemian ja fysiikan opetuskerta jakautuu siis sekä teoria- että laskutuntiin. Laskutunneille opettajat tuovat huomattavan määrän lisätehtäviä ja tämän on tarkoitus kasvattaa opiskelijoiden lasku- ja ongelmanratkaisurutiinia tulevaa pääsykoetta varten! Valintakokeessa helpoista tehtävistä näppärästi suoriutuminen takaa varmojen pisteiden lisäksi myös lisää pohdinta-aikaa haastavampiin kysymyksiin.

Biologian opetuksesta käydään lukion oppimäärä selkeällä tavalla esimerkkejä käyttäen. Kurssin on tarkoitus selkeyttää oppimisprosessia ja luoda opiskelijalle itseluottamusta pääsykoetta varten. Rutiinin merkitystä kokeessa ei myöskään voi kyllin korostaa. Biologian opetuksessa käydään läpi myös aineistopohjaisia tehtäviä ja harjoitellaan lisämateriaaliin pohjaavia tehtäviä.

Kursseillamme toimii vuosittain paljon kehuttuina apuopettajina Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 1. vuosikurssin opiskelijoita. He auttavat kurssilaisia ja antavat vinkkejä hakemiseen omista kokemuksistaan. Jos lukeminen ja opiskelu on mukavaa, ovat tuloksetkin paremmat!

Kurssilaisten hyvää henkeä ylläpitääksemme järjestämme myös oheistoimintaa, kuten TKV-illan ja tutustumisretkiä turkulaisen medisiinarin elämään Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiloihin.

Aamu- ja iltakurssimme alkavat 29.3.2019. Molemmilla kursseilla on lähiopetusta 120 oppituntia. Kesken kurssia järjestetään ainekohtaiset välikokeet ja kurssin lopussa aitoa pääsykoetta imitoiva simuloitu pääsykoe (ks. ajankohta alta). Kurssiin kuuluu myös laadukkaat uudistetut teoria- ja tehtävämateriaalimme!

Pääsykoekurssi

290 €, aamu- ja iltakurssilaisille 190 €

Pääsykoekurssi on loistava tilaisuus harjoitella aitoa pääsykoetilannetta mm. ajankäytön suhteen sekä testata omia kykyjä!

Kurssi koostuu kolmesta simuloidusta ja yhdestä kotona tehtävästä pääsykokeesta. Kaksi ensimmäistä simuloiduista kokeista järjestetään viikonloppuina kurssipaikallamme Tivolilla (Uudenmaankatu 16) ja viimeinen yhdessä aamu- ja iltakurssilaisten kanssa. Viimeisen kokeen paikka ilmoitetaan erikseen. Kokeet alkavat samaan aikaan kuin oikea valintakoekin eli kello 9 ja myös niiden kesto on sama kuin aidossa valintakokeessa eli 5 tuntia. Pääsykoekurssille mahtuu enintään 40 henkilöä. Harjoituspääsykokeet ovat menneiden vuosien simuloituja pääsykokeita, joten ne ovat laadukkaiksi testattuja! Viimeisen simuloidun valintakokeen opettajamme kuitenkin tekevät joka vuosi.

Opettajamme tarkistavat valvotut harjoituspääsykokeet ja kokeista saa vastausanalyysin. Tämä on siis myös tilaisuus oppia ja havaita kehittymistä pitkin kevättä!

Kevään 2019 simuloitujen pääsykokeiden päivämäärät:

◉ sunnuntai 7.4.
◉ sunnuntai 21.4.
◉ sunnuntai 5.5. (loppukoe on yhteinen aamu- ja iltakurssilaisten kanssa)

Viimeinen voitelu

200 €

Kurssille mahtuu 20 osallistujaa ja se järjestetään pääsykoetta edeltävänä viikonloppuna. Kurssi kestää lauantaista sunnuntaihin ja molempina päivänä kertausta on luvassa kuusi tehokasta tuntia. Viikonlopun aikana kerrataan vaikeiden ja kattavien lasku- ja aineistotehtävien avulla fysiikkaa ja kemiaa. Samalla tarjoutuu loistava mahdollisuus kysyä vielä epäselväksi jääneistä asioista opettajiltamme. Lisäksi otamme toiveita vastaan kerrattavista asiakokonaisuuksista, jotta kertaus palvelisi kurssilaisia mahdollisimman hyvin!

Opettamassa ovat kurssimme kokeneet fysiikan ja kemian opettajat, lääkiksessä opiskelevat apuopettajamme Aamu- ja Iltakursseilta sekä Turun Kandivalmennuksen hallituksen jäseniä. Käytössäsi ovat siis kaikki voimavarat!

Viimeinen voitelu -kurssi järjestetään Tivolilla (Uudenmaankatu 16).

Viimeinen voitelu on intensiivinen kertausviikonloppu ennen pääsykoetta!

Kirjapaketit

189 € – 259 €

Voit myös ostaa TKV:n kurssimateriaalia itsellesi kotiin. Kirjapakettien hintaan kuuluvat toimituskulut Suomessa.

Kotitehtävävihkot sisältävät kattavan laskupaketin ratkaisuineen fysiikasta ja kemiasta sekä lähes satasivuisen biologian tehtävävihkon. Jokaisen kurssin osalta on valikoitu parhaiten lääketieteellisen valintakokeeseen valmentavia tehtäviä.

Laajan kirjapaketin sisältämät Kandin valitut sekä Integroidut tehtävät ovat molemmat yli 150-sivuisia laskuhirmun järkäleitä, joihin on koottu vaativampia tehtäviä sekä nimensä mukaisesti oppiainerajat ylittäviä tehtäviä, jollaisia lääketieteen valintakokeessa on perinteisesti ollut ratkaistavana. Vihkoissa on tehtäviä kaikista kolmesta aineesta ratkaisuineen.

Voit valita seuraavista kirjapaketeista:

◉ Kotitehtävävihot, 189 €
◉ Kotitehtävävihot + Kandin valitut + Integroidut tehtävät, 259 €