Lääketieteelliseen koulutukseen hakeminen

Lääketieteellisten alojen eli lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmiin hakeminen tapahtuu korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi. Yhteishaun hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4.2020. Valintakokeen ajankohta selviää myöhemmin.

Valinta lääketieteen-, hammaslääketieteen-, ja eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmien välillä on tehtävä hakuvaiheessa, sillä vain yhteen näistä kolmesta tutkinto-ohjelmasta voi hakea.

Vuodesta 2018 alkaen yhteishaussa on voinut hakea maksimissaan kuuteen eri koulutukseen. On siis mahdollista hakea kerralla kaikkiin viiteen lääketieteen hakukohteeseen tai neljään hammaslääketieteen hakukohteeseen.

Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste siihen hakukohteeseen, jonka hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmista. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta saat osoitteesta opintopolku.fi sekä tiedekuntien opiskelijavalintasivuilta. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetukseen pääset tutustumaan täällä.

Vanhoihin pääsykokeisiin voit tutustua täällä.

Valintakoe

Tullakseen huomioiduksi valinnassa hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. Kaikkiin LL-, HLL-, ja ELL- koulutusohjelmiin on sama valintakoe. Kaikille hakijoille pakollinen, viisi tuntia kestävä valintakoe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat valintakoemateriaaliin ja kokeessa jaettavaan tehtävämonisteeseen.

Huom! Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat jättäneet sähköisen hakemuksen opintopolussa ennen hakuajan umpeutumista.

Valintakoemateriaalina ovat lukion kemian, fysiikan ja biologian koko oppimäärät uuden OPS:in mukaan:
- FY: kurssit 1-7 (vanha OPS 1-8)
- KE: kurssit 1-5
- BI: kurssit 1-5
- lisäksi kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto.

Valintakokeeseen ei saa tuoda MAOL:ia, vaan käytössä on kokeen yhteydessä jaettava kaavaliite. Pääsykokeeseen tulee tuoda oma laskin, ja sen on oltava yksinkertainen nelilaskin. Tehtävät on kokeessa suunniteltu niin, että niistä on mahdollista suoriutua nelilaskimen avulla. Kokeessa sallitut laskimet löydät täältä.

Vuoden 2020 keväällä sovelletaan ensimmäisen kerran uutta valintamenettelyä, jossa yli puolet hakijoista hyväksytään pelkän YO-todistuksen perusteella. Tällöin enintään 51% tutkinto-ohjelmaan hyväksytyistä opiskelijoista otetaan sisään pelkästään YO-todistuksesta saatavien pisteiden perusteella. Loput pääsevät sisään valintakoemenestyksen perusteella.

Eri aineista saatavat pisteet vuoden 2020 hakumenettelyssä ovat nähtävissä täällä.

Valintakokeeseen valmistautumisen merkityksen noustessa autamme sinua mielellämme hakemiseen, valintamenettelyyn tai lääketieteelliseen opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä osoitteeseen info@turunkandivalmennus.fi

Valmennuskurssi tukee hakuprosessia

Valintakokeeseen valmistautuminen on hermoja raastavaa aikaa; opeteltavaa on paljon ja siihen käytettävissä oleva aika on rajallista. Paine on myös valtava, sillä mahdollisuuksia osallistua kokeeseen on vuosittain vain yksi. Valmennuskurssit tuovat yhteen samassa tilanteessa olevia opiskelijoita, jolloin opiskelusta tulee mielekkäämpää ja samalla järjestelmällisempää. Vertaistuki ylläpitää motivaatiota.

Turun Kandivalmennus järjestää yli 20 vuoden kokemuksella korkeatasoisia, lähiopetukseen pohjautuvia valmennuskursseja joka kevät ennen valintakoetta. Tiedämme, mitä valintakokeessa onnistuminen vaatii. Haluamme auttaa myös sinua saavuttamaan unelmasi - ja onnistumaan valintakokeessa kertaheitolla.

Ilmoittaudu kursseillemme täältä:

Aamu- tai iltakurssit
Pääsykoekurssi
Viimeinen voitelu

Tai tilaa tehtävämateriaaliamme kotiin itsenäisen opiskelun tueksi täältä

Opintojen kulku

Sekä LL- että HLL-tutkinnot koostuvat 2,5 vuotta kestävästä prekliinisestä vaiheesta, jossa tarkoituksena on opiskella riittävät teoriatiedot kliiniseen vaiheeseen. Tämän jälkeen opiskelussa alkaa kliininen vaihe, jolloin opinnot tapahtuvat potilaiden parissa. Turussa ensimmäiset kaksi vuotta LL- ja HLL-tutkinnon opiskelijat opiskelevat yhdessä.

Prekliinisissä opinnoissa opiskellaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, biokemiaa, molekyylibiologiaa, tautioppia, lääkeoppia, mikrobiologiaa sekä laboratoriolääketiedettä. Opiskelu on pääosin luentomuotoista.

Kliinisessä vaiheessa opiskeluympäristö vaihtuu sairaalaksi ja luento- sekä pienryhmäopetuksen ohelle tulee klinikkaopetusta. Kliinisessä vaiheessa aihealueet opiskellaan erikoisala kerrallaan, sisätaudeista aloittaen.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat ovat nähtävillä tiedekunnan sivuilla.