Yleistä hakemisesta

Lääketieteellisten alojen eli lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmiin haetaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaun hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin on 20.3.-3.4.2019. Valintakoe järjestetään 15.5.2019. 

Valinta lääketieteen-, hammaslääketieteen-, ja eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmien välillä on tehtävä hakuvaiheessa, sillä vain yhteen näistä kolmesta tutkinto-ohjelmasta voi hakea.

Vuodesta 2018 alkaen yhteishaussa on voinut hakea maksimissaan kuuteen eri koulutukseen. On siis mahdollista hakea kerralla kaikkiin viiteen lääketieteen hakukohteeseen tai neljään hammaslääketieteen hakukohteeseen.

Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste siihen hakukohteeseen, jonka hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmista. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

Lisätietoa hakemisesta saat osoitteesta opintopolku.fi sekä tiedekuntien opiskelijavalintasivuilta. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintaperusteet löydät täältä.

Vanhoihin pääsykokeisiin voit tutustua Turun yliopiston kotisivuilla.

Lääketieteen opiskelu Turussa

Lääketieteen lisensiaatin (LL) tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä ja kesto kuusi vuotta. Tutkinnosta valmistutaan lääketieteen lisensiaatiksi eli yleislääkäriksi. Tämän jälkeen voi halutessaan ryhtyä erikoistumaan.

Hammaslääketieteen opinnot (HLL-tutkinto) puolestaan kestävät 5,5 vuotta ja ovat laajuudeltaan 330 opintopistettä.

Turun Lääketieteen­kandidaattiseura ry

Lääkisläiset tunnetaan aktiivisesta opiskelijaelämästään — muutenkin kuin mustiin haalareihinsa sonnustautuneina. Turussa lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö, Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry, järjestää laajalti vapaa-ajan toimintaa: erilaisia urheilukerhoja, speksiä, kulttuuritapahtumia sekä tietysti juhlia. Lisäksi TLKS suorittaa laajaa edunvalvontaa sekä tiedekuntaa kohti, että kattojärjestönsä kautta myös valtakunnallisesti. Turun Lääketieteenkandidaattiseura omistaa Turun Kandivalmennus Oy:n 100 %:sti ja valmennuskurssien tuotto käytetään ainejärjestötoiminnan ja turkulaisen medisiinarihengen hyväksi.

Opintojen kulku

Sekä LL- että HLL-tutkinnot koostuvat 2,5 vuotta kestävästä prekliinisestä vaiheesta, jossa tarkoituksena on opiskella riittävät teoriatiedot kliiniseen vaiheeseen. Tämän jälkeen opiskelussa alkaa kliininen vaihe, jolloin opinnot tapahtuvat potilaiden parissa. Turussa ensimmäiset kaksi vuotta LL- ja HLL-tutkinnon opiskelijat opiskelevat yhdessä.

Prekliinisissä opinnoissa opiskellaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, biokemiaa, molekyylibiologiaa, tautioppia, lääkeoppia, mikrobiologiaa sekä laboratoriolääketiedettä. Opiskelu on pääosin luentomuotoista.

Kliinisessä vaiheessa opiskeluympäristö vaihtuu sairaalaksi ja luento- sekä pienryhmäopetuksen ohelle tulee klinikkaopetusta. Kliinisessä vaiheessa aihealueet opiskellaan erikoisala kerrallaan, sisätaudeista aloittaen.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat ovat nähtävillä tiedekunnan sivuilla.